İktisat Tarihi Kongreleri için logo olarak çınar yaprağı (Platanus Occidentalis) seçildi. Bu logo ile; ulusal, uzun ömürlü ve kuşatıcı bir kongreler dizisi vurgulanmak istendi.

 

 

 

İKİNCİ İKTİSAT TARİHİ KONGRESİ

 

ELAZIĞ, 24-25 Haziran 2010


Fırat Üniversitesi - İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 

 

 

KONGRE DUYURUSU

KONGRE KONULARI

KONGRE TAKVİMİ

BAŞVURU

BİLİM DANIŞMA KURULU

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE PROGRAM KURULU

KONGRE YÜRÜTME KURULU

PROGRAM

KAYIT ve SOSYAL PROGRAM

ULAŞIM VE KONAKLAMA

GEZİ PROGRAMI

 

 

Fırat Üniversitesi

 

 

Fırat Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

 

 

Türk İktisat Tarihi

Araştırmaları Platformu

 

 

 

 

 

İkinci İktisat Tarihi Kongresi Duyurusu

 

Bilindiği gibi, Türkiye İktisat Tarihi Platformu’nun, ülkemizde İktisat Tarihinin gelişimi, önemi ve bu alanda yapılan çalışmaların bilimsel bir ortamda tartışılması amacıyla başlatılan çalışmaları, ilk meyvesini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ev sahipliğinde 07-08 Eylül 2007 tarihinde Birinci İktisat Tarihi Kongre’sini düzenlemekle vermiştir. İki gün boyunca sekiz salonda devam eden kongre, başarılı bir şekilde yapılmıştır.

 

Bu Kongre’de, üç yılda bir olmak üzere ülkemizin değişik üniversitelerinin ev sahipliğinde kongrelerin yapılması yönünde genel bir irade ortaya çıkmış ve yapılan değerlendirmelerden sonra, İkinci İktisat Tarihi Kongresi’nin Üniversitemiz İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü ile birlikte yapılması kararlaştırılmış bulunmaktadır. İkinci İktisat Tarihi Kongresi’nin Üniversitemizde gerçekleştirilecek olmasından büyük memnuniyet duymaktayız.

 

Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL

Rektör

 

İkinci İktisat Tarihi Kongresi’nin dili Türkçe’dir. Bununla beraber yurt dışından katılan delegelerin bildirilerini İngilizce vermeleri mümkün olacaktır, bunun için ayrıca simültane tercüme yapılmayacaktır. Tebliğlerin sunum süresi 20 dakikadır. Tartışmalar her oturumun sonunda yapılacaktır.

 

Kongre için önerilecek bildirilerin 300 kelimeyi aşmayan özetlerinin ve başlıklarının 30 Ocak 2010 tarihine kadar kongre2 elektronik adresine gönderilmesi gerekmektedir. Kongreye yapılacak başvurular sadece yukarıda verilen elektronik adres üzerinden kabul edilecektir.

 

Gönderilecek bildiri özetleri Kongre Program Kurulu tarafından değerlendirilecek ve kabul edilenler 01 Nisan 2010 tarihine kadar kongre internet sayfasından duyurulacaktır. Kongre hakkında ek bilgiler www.titap.org/kongre/ internet adresinden sağlanabilir.

 

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Kongre Başkanı

 

 

Kongre Konuları

 

Kongrede Türkiye, Osmanlı coğrafyası veya dünyanın herhangi bir bölgesi hakkında veya karşılaştırmalı bildiriler sunulabilir. 1980 öncesindeki tüm dönemler Kongrenin ilgi alanı içinde kabul edilmektedir. Aşağıdaki konu listesi kapsayıcı olma iddiasında değildir.

 

Dünyada ve Türkiye’de İktisat Tarihçiliği

Tarım

Zanaatlar ve Sanayi

İç ve Dış Ticaret

Kent Ekonomisi

Kredi, Finans ve Bankacılık

İktisat Politikaları ve Uygulamaları

İktisadi Dalgalanmalar ve İktisadi Büyüme

Maliye, Vergi, Borç

İktisadi Kurumlar (Tımar, vakıflar vd.)

Para ve Fiyatlar

Emek ve Ücretler

Nüfus ve Göçler

Teknoloji

Ulaştırma ve Haberleşme

İktisadi Coğrafya

İktisadi Düşünce

 

 

Kongre Takvimi

 

 

Kongreye Katılım Çağrısı

: 30 Ocak 2009

Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi

: 30 Ocak 2010

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

: 01 Nisan 2010

Bildiri Tam Metinlerinin Son Teslim Tarihi

: 01 Haziran 2010

Kongre Programının İlanı

: 15 Haziran 2010

Kongre Tarihi

: 24-25 Haziran 2010

Gezi

: 26 Haziran 2010

 

 

Başvuru

 

Kongre'ye katılmak isteyen sayın meslektaşlarımızın ilişikteki formu (form.doc) doldurarak, en çok 300 kelimelik bildiri özetleriyle birlikte 30 Ocak 2010 tarihine kadar kongre2 elektronik posta adresine göndermelerini rica ederiz.

 

Bildiri özetleri, Kongre Program Kurulu tarafından değerlendirilecek, kabul edilenlere 2. Sirküler gönderilecektir. Son başvuru tarihinden sonra gelen veya bildiri özetleri bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Bildiri tam metinleri yazım kuralları için lütfen buraya tıklayınız.

 

Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL  Fırat Üniversitesi Rektörü

 

Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü

 

Bilim Danışma Kurulu

 

Ali

AKYILDIZ

Marmara Üniversitesi

Bülent

ARI

Çankaya Üniversitesi

M. Beşir

AŞAN

Fırat Üniversitesi

Salih

AYNURAL

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Abdülhalik

BAKIR

Fırat Üniversitesi

Funda

BARBAROS

Ege Üniversitesi

Kaya

BAYRAKTAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Arif

BİLGİN

Sakarya Üniversitesi

İbrahim Murat

BOZKURT

Marmara Üniversitesi

Abdülkadir

BULUŞ

Selçuk Üniversitesi

Mehmet

BULUT

Başkent Üniversitesi

Yaşar

BÜLBÜL

Kocaeli Üniversitesi

İdris

BOSTAN

İstanbul Üniversitesi

Yavuz

CEZAR

Yıldız Teknik Üniversitesi

Ahmet

CİHAN

Nevşehir Üniversitesi

Gülfettin

ÇELİK

Marmara Üniversitesi

Murat

ÇİZAKÇA

Bahçeşehir Üniversitesi

Rahmi

DOĞANAY

Fırat Üniversitesi

Edhem

ELDEM

Boğaziçi Üniversitesi

Feridun

EMECEN

İstanbul Üniversitesi

Burhan

ERDEM

Anadolu Üniversitesi

Özer

ERGENÇ

Ankara Üniversitesi

Neşe

ERİM

Kocaeli Üniversitesi

Mehmet

GENÇ

Bilgi Üniversitesi

Hamdi

GENÇ

Marmara Üniversitesi

Tevfik

GÜRAN

İstanbul Üniversitesi

Selim

İLKİN

Ankara

Halil

İNALCIK

Bilkent Üniversitesi

Mustafa Erdem

KABADAYI

Bilgi Üniversitesi

Cemal

KAFADAR

Harvard University

Ahmet

KALA

İstanbul Üniversitesi

Alp Yücel

KAYA

İstanbul Teknik Üniversitesi

Orhan

KILIÇ

Fırat Üniversitesi

Murat

KORALTÜRK

Marmara Üniversitesi

Mesut

KÜÇÜKKALAY

Osmangazi Üniversitesi

Tiğinçe

OKTAR

Marmara Üniversitesi

Sabri

ORMAN

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Mehmet

ÖZ

Hacettepe Üniversitesi

Rahmi Deniz

ÖZBAY

Marmara Üniversitesi

Bülent

ÖZDEMİR

Balıkesir Üniversitesi

Rıfat

ÖZDEMİR

Fırat Üniversitesi

Oktay

ÖZEL

Bilkent Üniversitesi

Mustafa

ÖZTÜRK

Fırat Üniversitesi

Erol

ÖZVAR

Marmara Üniversitesi

Eyüp

ÖZVEREN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Şevket

PAMUK

Boğaziçi Üniversitesi

Necla

PUR

Marmara Üniversitesi

Fahri

SOLAK

Marmara Üniversitesi

Ahmet

TABAKOĞLU

Marmara Üniversitesi

İlhan

TEKELİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ertuğrul

TOKDEMİR

İstanbul Teknik Üniversitesi

Zafer

TOPRAK

Boğaziçi Üniversitesi

Ahmet

UZUN

Cumhuriyet Üniversitesi

Onur

YILDIRIM

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Fehmi

YILMAZ

Marmara Üniversitesi

Fikret

YILMAZ

Dokuz Eylül Üniversitesi

İbrahim

YILMAZÇELİK

Fırat Üniversitesi

 

Kongre Düzenleme Kurulu

     

Yüksel

ASLANTAŞ

Fırat Üniversitesi

M. Beşir

AŞAN

Fırat Üniversitesi

Abdülhalik

BAKIR

Fırat Üniversitesi

Rahmi

DOĞANAY

Fırat Üniversitesi

Orhan

KILIÇ

Fırat Üniversitesi

Rahmi Deniz

ÖZBAY

Marmara Üniversitesi

Mustafa

ÖZTÜRK

Fırat Üniversitesi

Fahri

SOLAK

Marmara Üniversitesi

İbrahim

YILMAZÇELİK

Fırat Üniversitesi

     

Kongre Program Kurulu

 

Ali

AKYILDIZ

Marmara Üniversitesi

M.Beşir

AŞAN

Fırat Üniversitesi

Abdülhalik

BAKIR

Fırat Üniversitesi

İdris

BOSTAN

İstanbul Üniversitesi

Gülfettin

ÇELİK

Marmara Üniversitesi

Rahmi

DOĞANAY

Fırat Üniversitesi

Neşe

ERİM

Kocaeli Üniversitesi

Mehmet

GENÇ

Bilgi Üniversitesi

Tevfik

GÜRAN

İstanbul Üniversitesi

Orhan

KILIÇ

Fırat Üniversitesi

Erol

ÖZVAR

Marmara Üniversitesi

Şevket

PAMUK

Boğaziçi Üniversitesi

Ahmet

TABAKOĞLU

Marmara Üniversitesi

Tiğinçe

OKTAR

Marmara Üniversitesi

Mustafa

ÖZTÜRK

Fırat Üniversitesi

İbrahim

YILMAZÇELİK

Fırat Üniversitesi

 

 

 

Kongre Yürütme Kurulu

 

Erdal

AÇIKSES

Fırat Üniversitesi

Ergünöz

AKÇORA

Fırat Üniversitesi

Süha

BAYTİMUR

Fırat Üniversitesi

Işıl Işık

BOSTANCI

Fırat Üniversitesi

Aslı

CİHANGİROĞLU

Fırat Üniversitesi

Enver

ÇAKAR

Fırat Üniversitesi

Aydın

ÇELİK

Fırat Üniversitesi

Mehmet

ÇEVİK

Fırat Üniversitesi

Sezgin

GÜÇLÜAY

Fırat Üniversitesi

Yavuz

HAYKIR

Fırat Üniversitesi

Ayşegül

HÜSEYNİKLİOĞLU

Fırat Üniversitesi

Füsun

KARA

Fırat Üniversitesi

Ümit

KOÇ

Fırat Üniversitesi

Sevda

ÖZKAYA ÖZER

Fırat Üniversitesi

Murat

ÖZTÜRK

Fırat Üniversitesi

Arzu

ŞAHİN

Fırat Üniversitesi

Özcan

TATAR

Fırat Üniversitesi

Ömer Osman

UMAR

Fırat Üniversitesi

Filiz

YILDIRIM

Fırat Üniversitesi

Taner

YILDIRIM

Fırat Üniversitesi

     

Kongre Sekreteri

 

Ahmet

AKSIN

Fırat Üniversitesi

 

Program

 
   Akademik program için lütfen tıklayınız.
 

Kayıt ve Sosyal Program

 

23 Haziran: Misafirlerin Elazığ’a gelişleri ve karşılanmaları, otel ve misafirhanelere yerleştirilmeleri

 

- Misafirler değişik zamanlarda gelecekleri için öğle yemeklerini, servis saatlerine bakılmaksızın, Üniversitemiz Sosyal Merkezi’nde alacaklardır.

- Aynı akşam gelen bütün misafirlerimizle birlikte akşam yemeği yenecektir.

 

24 Haziran: 08.30’da bütün misafirler kaldıkları otel veya misafirhanelerde kahvaltılarını alacaklar ve asistanlarımız tarafından servislerle Kongre Merkezi’ne intikal ettirileceklerdir.

 

- Kayıt: 09.00-09.30 arasında

- 09.30’da Kongre açılışı

- Öğle yemeği Kongre Merkezi’nde yenecektir

- Akşam Yemeği, 20.00-22.30

  (Rektör tarafından ve muhtemelen Üniversite Sosyal Merkezi’nde olacaktır.)

 

25 Haziran: Kahvaltıdan sonra Kongre Merkezi’ne intikal, 08.00

 

- Öğle yemeği Kongre Merkezinde yenecektir.

- 19.00’da Ticaret ve Sanayi Odası’nın vereceği Akşam yemeği

  (Harput Belek Gazi Tesisleri)

- Akşam 20.30’da Üniversitemiz Devlet Konservatuarı’nın Harput Müziği Konseri ile

  Üniversitemiz Halk Oyunları Ekibinin Gösterisi

 

26 Haziran: 07.30’da gezi programı için otel ve misafirhanelerden hareket,

- 19.30-23.00: Akşam Yemeği ve Asamble

 

27 Haziran:  Sabah itibariyle ayrılış. Bütün misafirlerimiz Üniversitemiz servisleri ile Hava Alanı veya Otogar’a götürüleceklerdir.

 

Gezi

 

26 Haziran 2010 Cumartesi günü; Elazığ ve çevresini içine alan (Keban Baraj Gölü, Harput Antik Şehir ile Hazar Gölü) bir gezi planlanmıştır. Bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

 

Gezi Programı:

          7.30: Otel ve misafirhanelerden hareket

08.30-10.00: Harput Belek Gazi Tesislerinde Kahvaltı

10.00-12.00: Harput Gezisi (Sara Hatun Camii, Kale, Ulu Cami)

         12.00: Keban’a hareket

13.00-14.00: Keban Barajı’nı ziyaret

14.00-16.00: Öğle Yemeği (Fırat Balık Tesisleri)

16.30-17.50: Elazığ’a hareket ve oradan Hazar Gölü'ne intikal

17.30-19.30: Göl kenarında serbest zaman

19.30-23.00: Akşam Yemeği ve Asamble (Valilik tarafından)

 

Ulaşım ve Konaklama

 

Bildirisi kabul edilen ve Elazığ dışından kongreye katılacak olanların ulaşım giderleri kendileri tarafından, konaklama (otel hariç) ve yemek ihtiyaçları ise üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

 

Ayrıca arzu eden misafirlere dört yıldızlı Akgün Otel’de ücretleri kendileri tarafından karşılanmak üzere rezervasyon yaptırılacaktır.

 

Fırat Üniversitesi ulaşım bilgilerine erişmek için lütfen buraya tıklayarak word dosyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.