Birinci İktisat Tarihi Kongresi için logo olarak çınar yaprağı (Platanus Occidentalis) seçildi. Bu logo ile; ulusal, uzun ömürlü ve kuşatıcı bir kongreler dizisi vurgulanmak istendi.

 

 

 

BİRİNCİ İKTİSAT TARİHİ KONGRESİ

 

İSTANBUL, 7-8 Eylül 2007


Marmara Üniversitesi - İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

 

 

 

KONGRE DUYURUSU

KONGRE KONULARI

KONGRE TAKVİMİ

BAŞVURU

BİLİM DANIŞMA KURULU

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE PROGRAM KURULU

KONGRE YÜRÜTME KURULU

İKİNCİ SİRKÜLER

OTURUM PROGRAMI

KAYIT

ULAŞIM VE KONAKLAMA

GEZİLER

İLETİŞİM

BİLGİ FORMU

 

 

 

Marmara Üniversitesi

 

 

Marmara Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

Merkez Bankası

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik

Araştırma Kurumu

 

T.C. Başbakanlık

Denizcilik Müsteşarlığı

 

İstanbul Ticaret Odası

 

Marmara Üniversitesi

Nihad Sayar Eğitim Vakfı

 

Gaziosmanpaşa Belediye

Başkanlığı

 

Osmanlı Bankası

Arşiv ve Araştırma Merkezi

 

İstanbul Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirler Odası

 

İstanbul Yüksek Ticaret ve

Marmara Üniversitesi

İİBF Mezunlar Derneği

 

The Green Park

Hotels & Resorts

 

Türk İktisat Tarihi

Araştırmaları Platformu

 

 

 

 

 

Birinci İktisat Tarihi Kongresi Duyurusu

 

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde çalışmakta olan ve isimleri ilişikte sunulan 35'i aşkın iktisat tarihçisinin başlattıkları bir girişimle iktisat tarihi alanındaki araştırmacılara açık, İktisat Tarihi Kongrelerinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

 

Bu Kongrelerin ilki  7-8 Eylül 2007 tarihinde Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacaktır.

 

Kongre dili Türkçe’dir. Yurtdışından katılımı özendirmek amacıyla, bildiriler İngilizce olarak da sunulabilecektir.

 

Kongre için önerilecek bildirilerin 300 kelimeyi aşmayan özetlerinin ve başlıklarının 01 Aralık 2006 tarihine kadar kongre@titap.org elektronik adresine gönderilmesi gerekmektedir. Kongreye yapılacak başvurular sadece yukarıda verilen elektronik adres üzerinden kabul edilecektir.

 

Gönderilecek bildiri özetleri bir kurul tarafından değerlendirilecek ve kabul edilenler 15 Ocak 2007 tarihine kadar kongre internet sayfasından duyurulacaktır.

 

Kongrede sunulacak bildiri tam metinlerinin 15 Ağustos 2007 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

Kongre Konuları

 

Kongrede Türkiye, Osmanlı coğrafyası veya dünyanın herhangi bir bölgesi hakkında veya karşılaştırmalı bildiriler sunulabilir. 1980 öncesindeki tüm dönemler Kongrenin ilgi alanı içinde kabul edilmektedir. Aşağıdaki konu listesi kapsayıcı olma iddiasında değildir.

 

Dünyada ve Türkiye’de İktisat Tarihçiliği

Tarım

Zanaatlar ve Sanayi

İç ve Dış Ticaret

Kent Ekonomisi

Kredi, Finans ve Bankacılık

İktisat Politikaları ve Uygulamaları

İktisadi Dalgalanmalar ve İktisadi Büyüme

Maliye, Vergi, Borç

İktisadi Kurumlar (Tımar, vakıflar vd.)

Para ve Fiyatlar

Emek ve Ücretler

Nüfus ve Göçler

Teknoloji

Ulaştırma ve Haberleşme

İktisadi Coğrafya

İktisadi Düşünce

 

 

Kongre Takvimi

 

 

Kongreye Katılım Çağrısı

: 15 Haziran 2006

Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi

: 01 Aralık 2006

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

: 15 Ocak 2007

Bildiri Tam Metinlerinin Son Teslim Tarihi

: 15 Ağustos 2007

Kongre Programının İlanı

: 01 Eylül 2007

Kongre Tarihi

: 7-8 Eylül 2007

 

 

Başvuru

 

Kongre'ye katılmak isteyen sayın meslektaşlarımızın ilişikteki formu (form.doc) doldurarak, en çok 300 kelimelik bildiri özetleriyle birlikte 01 Aralık 2006 tarihine kadar kongre@titap.org elektronik posta adresine göndermelerini rica ederiz.

 

Bildiri özetleri, Kongre Akademik Program Kurulu tarafından değerlendirilecek, kabul edilenlere 2. Sirküler gönderilecektir. Son başvuru tarihinden sonra gelen veya bildiri özetleri bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Necla PUR  Marmara Üniversitesi Rektörü

 

Kongre Başkanı Prof. Dr. Suat OKTAR Marmara Üniversitesi İİBF Dekanı

 

Bilim Danışma Kurulu

 

Ali

AKYILDIZ

Marmara Üniversitesi

Bülent

ARI

Çankaya Üniversitesi

Salih

AYNURAL

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Funda

BARBAROS

Ege Üniversitesi

Kaya

BAYRAKTAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Arif

BİLGİN

Sakarya Üniversitesi

İbrahim Murat

BOZKURT

Marmara Üniversitesi

Mehmet

BULUT

Başkent Üniversitesi

Yaşar

BÜLBÜL

Kocaeli Üniversitesi

İdris

BOSTAN

İstanbul Üniversitesi

Yavuz

CEZAR

Yıldız Teknik Üniversitesi

Ahmet

CİHAN

Dicle Üniversitesi

Gülfettin

ÇELİK

Marmara Üniversitesi

Murat

ÇİZAKÇA

Bahçeşehir Üniversitesi

Edhem

ELDEM

Boğaziçi Üniversitesi

Feridun

EMECEN

İstanbul Üniversitesi

Burhan

ERDEM

Anadolu Üniversitesi

Özer

ERGENÇ

Ankara Üniversitesi

Neşe

ERİM

Kocaeli Üniversitesi

Mehmet

GENÇ

Bilgi Üniversitesi

Hamdi

GENÇ

Marmara Üniversitesi

Tevfik

GÜRAN

İstanbul Üniversitesi

Selim

İLKİN

Ankara

Halil

İNALCIK

Bilkent Üniversitesi

Mustafa Erdem

KABADAYI

Bilgi Üniversitesi

Ahmet

KALA

İstanbul Üniversitesi

Murat

KORALTÜRK

Marmara Üniversitesi

Mesut

KÜÇÜKKALAY

Osmangazi Üniversitesi

Tiğinçe

OKTAR

Marmara Üniversitesi

Sabri

ORMAN

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Mehmet

ÖZ

Hacettepe Üniversitesi

Rahmi Deniz

ÖZBAY

Marmara Üniversitesi

Bülent

ÖZDEMİR

Balıkesir Üniversitesi

Oktay

ÖZEL

Bilkent Üniversitesi

Mustafa

ÖZTÜRK

Fırat Üniversitesi

Erol

ÖZVAR

Marmara Üniversitesi

Eyüp

ÖZVEREN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Şevket

PAMUK

Boğaziçi Üniversitesi

Necla

PUR

Marmara Üniversitesi

Ahmet Güner

SAYAR

İstanbul Üniversitesi

Fahri

SOLAK

Marmara Üniversitesi

Ahmet

TABAKOĞLU

Marmara Üniversitesi

İlhan

TEKELİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ertuğrul

TOKDEMİR

İstanbul Teknik Üniversitesi

Zafer

TOPRAK

Boğaziçi Üniversitesi

Ahmet

UZUN

Cumhuriyet Üniversitesi

Onur

YILDIRIM

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Fehmi

YILMAZ

Marmara Üniversitesi

Serap

YILMAZ

Adnan Menderes Üniversitesi

Fikret

YILMAZ

Dokuz Eylül Üniversitesi

 

 

Kongre Düzenleme Kurulu

 

Gülfettin

ÇELİK

Marmara Üniversitesi

Mehmet

GENÇ

Bilgi Üniversitesi

Tevfik

GÜRAN

İstanbul Üniversitesi

Tiğinçe

OKTAR

Marmara Üniversitesi

Rahmi Deniz

ÖZBAY

Marmara Üniversitesi

Erol

ÖZVAR

Marmara Üniversitesi

Şevket

PAMUK

Boğaziçi Üniversitesi

Fahri

SOLAK

Marmara Üniversitesi

     

Kongre Program Kurulu

 

Ali

AKYILDIZ

Marmara Üniversitesi

İdris

BOSTAN

İstanbul Üniversitesi

Gülfettin

ÇELİK

Marmara Üniversitesi

Neşe

ERİM

Kocaeli Üniversitesi

Mehmet

GENÇ

Bilgi Üniversitesi

Tevfik

GÜRAN

İstanbul Üniversitesi

Erol

ÖZVAR

Marmara Üniversitesi

Şevket

PAMUK

Boğaziçi Üniversitesi

Ahmet

TABAKOĞLU

Marmara Üniversitesi

Tiğinçe

OKTAR

Marmara Üniversitesi

 

İkinci Sirküler

 

Değerli Meslekdaşlarımız,

 

İktisat Tarihi Kongresi yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Yukarıdakı hocalarımızdan oluşan Kongre Program Kurulu geçtiğimiz hafta sayıları 200'u aşan bildiri özetini inceledi. İlgi ve katılımın çok yüksek olması, ne yazık ki, bizi güç durumda bırakmıştır. İki günlük bir kongrede bu kadar yüksek sayıda bildirinin sunulması mümkün olamayacağı için, pek cok değerli bildiriyi program dışı bırakmak zorunda kaldık.

 

Program dışı kalan ve kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine değerlendirme sonuçları gönderilmiştir. [Sonuçlar, e-posta hesaplarınızın, Inbox ve Junk Mail'inden kontrol edilebilebilir.]

 

Sorularınız olursa kongre@titap.org adresine yazabilirsiniz. Kongreye katılım ve konaklama konusunda teyitlerinizin alınması icin sizinle iletişim kurulacaktır. 7-8 Eylül 2007'de Marmara Üniversitesi'nde buluşmak üzere çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Kayıt

 

Kongre’de bildiri sunacak katılımcılar ve oturum başkanları, 6 Eylül 2007 Perşembe günü konaklayacakları (Konukevi ve Yurt) yerlerdeki kayıt masalarında, 7 ve 8 Eylül günleri katılacak olanlar ise kongre merkezindeki kayıt masasında, kayıtlarını yaptırarak kongre dosyası, özet kitabı, doküman ve yaka kartlarını teslim alabilirler.

 

 

Ulaşım ve Konaklama

 

Bildirisi kabul edilen ve İstanbul dışından kongreye katılacak olanların ulaşım giderleri kendileri tarafından, konaklama ve yemek ihtiyaçları ise üniversite ve fakültemiz tarafından karşılanacaktır.

 

Marmara Üniversitesi, Göztepe Kampüsü'ne ulasım bilgilerine erişmek için lütfen buraya tıklayarak word dosyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.