ÜNİVERSİTELERİMİZDE İKTİSAT TARİHİ ALANINDA OKUTULAN DERSLER

(Listenin güncellenmesi konusunda desteğinizi bekliyoruz)

 

Okutulan Ders /

Üniversite ve Fakülte

İktisat

Tarihi

İktisadi

Sistemler

Türk

İktisat

Tarihi

Osmanlı

İktisat

Tarihi

Sosyal ve

İktisadi Tarih/

İktisadi ve Sosyal

Düşüncenin Evrimi

İktisadi Düşünce

Tarihi/

İktisadi Analiz

Tarihi

Çağdaş İktisadi

Düşünceler

Ekonomi Toplum

ve Uygarlık/

Uygarlık Tarihi

İktisadi

Doktrinler

Tarihi

Maliye

Tarihi

TC İktisat Tarihi

Avrupa İktisat Tarihi

Abant İzzet Baysal

Üniversitesi

- - - - - - - - - -    

Adnan Menderes Üniv.

Nazilli İİBF

- - - - - + - - - -    

Afyon Kocatepe Üniv.

İİBF.

- - - - - + - - - -    

Akdeniz Üniv. İİBF.

+ - - - - ++ - - - -    

Anadolu Üniv. İİBF.

+ - - - - ++ - - - -    

Ankara Üniv. SBF.

+ - - - - + - - - -    

Atatürk Üniv. İİBF

(Erzurum)

+ - - - - + - - - --    

Atılım Üniv.

Dep. Economics

+ - - - - ++ - ++ - -    

Bahçeşehir Üniv.

İşl. Fak.

+ - + - - ++ - + - -    

Balıkesir Üniv. İİBF.

- - - - - - - - - -    
Başkent Üniv.       +                

Beykent Üniv. 

+ - - - - - - + - -    

Bilecik İİBF.

                       

Bilkent Üniversitesi

Dep. Economics

+ - - - - ++ - - - -    

Boğaziçi Üniv.

Ekonomi Bölümü

- - - - - + - - - -    

Celal Bayar Üniv. İİBF.

- - - - - + + - - -    

Cumhuriyet Üniv. İİBF.

Sivas

+ - + - - + - - - -    

Çanakkale 18 Mart

Üniv. İİBF.

- + + - - + - - - -    

Çankaya Üniv.

Dep. Of Economics

+ - - - - + - - - -    

Çukurova Üniv. Adana

+ - - - - + + - - -    

Dokuz Eylül Üniv.

İİBF. İZMİR

- - - - - + - - - -    

Dumlupınar Üniv.

Kütahya İİBF.

+ - + - - + - - - -    

Ege Üniv. İİBF.

- - - - + + - + - -    

Erciyes Üniv. İİBF.

Kaysesi

- - - + - + - - - -    

Fatih Üniv. İİBF.

- - - - - + - - - -    

Galatarasay Üni. İİBF.

+ - + - - ++ - + - -    

Gazi Osmanpaşa Üniv. Tokat

+ - + - - + - - - -    

Gazi Üniv. İİBF. (ANKARA)

+ - - + + + - - - -    

Gaziantep Üniv. İİBF.

-   +     +     + -    
Gümüşhane Üniv. İİBF + + + - - + - - - -    

Hacettepe Üniv. İİBF.

++ - - - - ++ - - - -    

Hakkari Üniv. İİBF

++ +   +   +           +

Harran Üniv. İİBF. Şanlıurfa

++ - - - - + - - - -    

Işık Üniv. İİBF. İktisat

+ - - - - + - ++ - -    

İnönü Üniv. İİBF. Malatya

+ - + - - ++ - - - -    

İstanbul Kültür Üniv. İİBF.

- - + - - + - - - -    

İstanbul Üniv. İktisat Fak.

+ + + - - + - - - -    

İzmir Ekonomi Üniv.

Ekonomi Bölümü

+ - - - - + - - - -    

K. Maraş Sütçü İmam

Üniv. İİBF.

+ + + - - - - - - -    

Kadir Has (Cibali) İİBF.

- - - - - + - - - -    

Kocaeli Üniv. İİBF.

+ + + - - + - - - -    

Koç Üni. Economics

+ - - - - + - - - -    

Maltepe Üniv. İİBF.

- - + - - + - - - -    

Marmara Üniv. İktisat F.

 +  +  +  -  +  + +    

Muğla Üniv. İİBF.

+ - + - - + - - - -    

Niğde Üni. İİBF.

+ - + - - + - - - -    

ODTÜ

- - - + + ++ - ++ - -    

Osmangazi Üniv. İİBF. İktisat

++         +       +    
Selçuk Üniv. İİBF.     +     +            

Süleyman Demirel Üniv. İİBF.

+ + + - - + - - - -    

Trakya Üniv. İİBF.

++ - + - - - - - - -    
Uşak Üniv. FEd. Tarih                     +  

Yaşar Üniv. İİBF.

- - - - - ++ - - - -    

Yeditepe Üniv.

- - - - - + - - - -    

Zonguldak Karaelmas

Üniv. Çaycuma İİBF.

++ - - - - - - - ++ -    

Okutulan Ders /

Üniversite ve Fakülte

İktisat

Tarihi

İktisadi

Sistemler

Türk

İktisat

Tarihi

Osmanlı

İktisat

Tarihi

Sosyal ve

İktisadi Tarih/

İktisadi ve Sosyal

Düşüncenin Evrimi

İktisadi Düşünce

Tarihi/

İktisadi Analiz

Tarihi

Çağdaş İktisadi

Düşünceler

Ekonomi Toplum

ve Uygarlık/

Uygarlık Tarihi

İktisadi

Doktrinler

Tarihi

Maliye

Tarihi

TC İktisat Tarihi

 

 

Listede yer alması istenen dersler, eksiklikler veya güncellemeler öğretim üyeleri tarafından bilgi@titap.org adresine bildirilebilir.

Katkılarınız için teşekkür ederiz.